عجب روزگاری !!!!!!!

عجب روزگاری !

روزگار غریبیست... به چرخ و فلکی ماند که گاهی به چپ میچرخدو گاهی به راست

گاهی به کام است و گاهی بر!

روزی من پشت اون میزی که تو نشستی نشسته بودم و تصورش هرگز نبود که جایمان عوض شود!

روزی من می دویدم از پی طلبم وروزی تو روی از هرخانه به خانه!

روزی از عشق تو من زدم به بیراهه و روزی تو برگشتی و من در هوای ذیگری!

و چه روزهای تلخی بود که در هوای دیگری بودی و تلختر اینک ،که بیخیالم نمیشوی!

روزی که مادر کالسکه بر دست کودکش را به گردش می برد خبر از این روز نداشت که جای آندو باهم عوض میشود و اوست بر ویلچرو فرزندش اورا میگرداند!

میگرداند این گردون عجب  گردشگری دیدم در این گردون  عجب روزها شدم روشن! عجب شبها گذشت برمن!

روزی زندگی تو محکم بود و به من راه می آموختی ! و اینک زندگی تو پاره شد و من حیرانم!

روزی تو به همسر خود میبالیدی و همه تحریک تو و حرفات.و اینک همه می بینند که همسرت به ناکجا آباد رفت تنها و تو هم تنها!

روزی تو حقیر دوستت  و  روزی را دیدم که تو تحقیرش کردی!

روزگار این گردون عجب گشت و عجب گرداند !روزی به کام و روزی برآن!

/ 9 نظر / 31 بازدید
ا.قدردان

زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن .

آسمان من

جالب بود،موفق باشی دوستی جوووونم[ماچ]

آسمان من

تقدیر،تقویم اتسانهای عادیست وتغییر، تدبیرانسانهای عالی زندگیتان پرازتغییرات عالی " سال نومبارک "

میلاد

سلام عیدت مبارک اپ نمیکنی ؟ سال جدید هااااااا [نیشخند] ایشالا سال خوبی داشته باشی

حیدر

تو مرا بردی به شهر یادها، تو مرا بردی به شهر یادها، من ندیدم خوش‌تر از جادوی تو، ای سکوت ای مادر فریادها گم شدم در این هیاهو گم شدم، تو کجایی تا بگیری داد من؟ گر سکوت خویش را می‌داشتم، زندگی پر بود از فریاد من!

قددران

بچه ها قضیه ی این گردون و گردش گردون منو یاد این میندازه که تصور کنیم روزگار دقیفا مثل کره ی زمین میچرخه و آدما رو هم همراه خودش میچرخونه یه روز از اینور میچرخه که به کام ماست یه بار از اونطرف میچرخوه که بر کام ماست تصویرو بکشید ... دقت کنید... یه روز شوهر دنبال زنه یه روز رن دنباله شوهره ... یه روز بچه دنباله مادره یه روز مادر دنباله بچه و و و همینطور گردون میچرخه و ما هم و و و