عرض ادب و تبریک

درود بر دوستان گلم

سال نو همگیتون مبارک و خجسته

نمیدونم آرزو دارین مکه برین؟ آمریکا برین ؟ دوست دارین پول داربشین ،دوست دارین عالم بشین ،مدرک بگیرین ،قبول بشین  .... دکتر بشین ... عاشق بشین ،عاشق کنین و معشوقه ش بشین ... نمیدونم   اصرارم ندارم بدونم دقیقا دنباله کدومشون هستین

فقط  آرزو میکنم اونچه که بهترینه براتون اتفاق بیفته ... و هرگز منو تو بهترین لحظه هاتون از دوستانتون حذف نکنید که دلخور میشما !!!

الهی احسن الحال من آن باشد که دوستانم ازم راضی و پدر و مادرم  خشنود باشند و نزد تو رستگار باشم و بمانم .

هر آنچه از قلم افتاد یا اتفاقی دیر افتاد  به بزرگواری خود عفو نمایید . متشکرم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید